Welkom bij PrimaBin
 

PrimaBin is een online voorraad- en bestelapplicatie die u ondersteund met het optimaliseren van uw goederenstroom(en) binnen uw bedrijf, met name van artikelen die repeterend besteld moeten worden. Over het algemeen zijn dit artikelen met een relatief lage waarde (zogenaamde C-parts) waarbij de proceskosten aanzienlijk hoger zijn. PrimaBin zorgt voor de koppeling tussen uw assortiment, uw eigen leverancier, onze voorraadapplicatie en ons advies. Daarbij ondersteunen wij met het maken van keuzes in normalisatie, clustering van artikelgroepen, keuzes van leveranciers, opslagmogelijkheden en bestelmomenten. Hiermee willen wij een zo efficiënt, eenvoudig en goedkoop mogelijk proces realiseren. De ervaring leert dat we met deze methode wel 40 % kunnen besparen op uw proceskosten.

  • 1 -
  • 2 -
  • 3 -